Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan (Johann) Silvestr Siedler

  Jan (Johann) Silvestr Siedler


  • * 1736 Praha – † 19.3.1806 Brno


  • knihtiskař, nakladatel a knihkupec v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Siedler si dal potvrdit všechna privilegia na výhradní tisk některých publikací a celý podnik v hodnotě 18.443 zlatých převedl poté 20. 7. 1798 na svého syna Františka Karla Siedlera


  • bydliště

   Brno, Orlí č. 6


  • vzdělání

   vyučil se v tiskárně Jana Karla Hraby v Praze


  • zaměstnání

   faktor v tiskárně Emanuela Antonína Swobody v Brně
   byl zároveň společníkem této firmy a po návratu z kratšího působení v Bratislavě se na Swobodovu žádost vrátil zpět a púsobil v jeho tiskárně jako "socius typographi Swobodiensis",
   1. 8. 1781 si tuto tiskárnu koupil za 12.000 zlatých od vdovy Terezie Swobodové


  • poznámky

   o působení jeho syna Františka Karla Siedlera není mnoho zpráv, protože jeho podnik spolu s domem na Orlí č. 6 koupil už v roce 1805 knihtiskař Johann Georg Gastl


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emanuel Antonín Svoboda
   třetí manželka E. A. Svobody (Terezie Františka Svobodová) tiskárnu prodala 1. 8. 1781 Janu Silvestru Siedlerovi


  • ulice

   Orlí
   bydliště


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 27. 06. 2019