Jan (Johann) Silvestr Siedler

* 1736 Praha – † 19.3.1806 Brno


knihtiskař, nakladatel a knihkupec v Brně


zajímavé okolnosti

Siedler si dal potvrdit všechna privilegia na výhradní tisk některých publikací a celý podnik v hodnotě 18.443 zlatých převedl poté 20. 7. 1798 na svého syna Františka Karla Siedlera


bydliště

Brno, Orlí č. 6


vzdělání

vyučil se v tiskárně Jana Karla Hraby v Praze


zaměstnání

faktor v tiskárně Emanuela Antonína Swobody v Brně
byl zároveň společníkem této firmy a po návratu z kratšího působení v Bratislavě se na Swobodovu žádost vrátil zpět a púsobil v jeho tiskárně jako "socius typographi Swobodiensis",
1. 8. 1781 si tuto tiskárnu koupil za 12.000 zlatých od vdovy Terezie Swobodové


poznámky

o působení jeho syna Františka Karla Siedlera není mnoho zpráv, protože jeho podnik spolu s domem na Orlí č. 6 koupil už v roce 1805 knihtiskař Johann Georg Gastlosoby

Emanuel Antonín Svoboda
třetí manželka E. A. Svobody (Terezie Františka Svobodová) tiskárnu prodala 1. 8. 1781 Janu Silvestru Siedlerovi


ulice

Orlí
bydliště


Fl


Aktualizováno: 27. 06. 2019