Marie Kubingerová

* 12.12.1911 Pěnčín (okres Prostějov)


partner (druhá manželka) osobnosti: Alois Kubinger


rodné jméno

Komínková


bydliště

Brno, Bratislavská 59 (doloženo v roce 1946)


zaměstnání

úřednice (doloženo v roce 1946)


poznámky

Dcera Aloise Komínka (rolníka) a Marie, rozené Mlčochové. Po válce se provdala za spolupracovníka svého snoubence v odboji, Aloise Kubingera.
Paní Kubingerová sdělila vnučce štábního kapitána Čestmíra Jelínka, PhDr. Radce Bartekové, při osobní návštěvě, že Oldřich Fictum si ve vězení přál, aby se alespoň „na dálku“ uskutečnil jejich sňatek - věřil ve vítězný konec války a doufal, že po osvobození by se jí jako jeho ženě dostalo nějakého ocenění. Snoubenka vyjednala všechny administrativní záležitosti sňatku, ale dostala z věznice ve Frankfurtu zprávu, že rozsudek byl již vykonán, ovšem nebyla to pravda, poprava byla provedena později, takže nemohla splnit ani tuto prosbu svého snoubence.
V posledním dopise snoubence Marii Komínkové Oldřich Fictum napsal, že špilberské noci a sušilovský pobyt byly horší než několikahodinová operace při vědomí. Tato věta byla často citována v literatuře o odboji, originál dokumentu však již neexistuje. Bohužel se nepodařilo paní přesvědčit, aby veškerou korespondenci, kterou od snoubence dostávala z vězení, věnovala do sbírek Muzea města Brna. Korespondenci měla svázanou do knížky a rozhodla se, protože je to její osobní památka, že bude knížka uložena do rakve při jejím úmrtí. Tak byly zničeny památky na velice statečného člověka, který svým chováním zachránil mnohé spolupracovníky z odboje.


osoby

Oldřich Fictum
M. Kubingerová byla snoubenkou O. Fictuma


partneři

Alois Kubinger
sňatek: 27. 7. 1946, Brno (městská rada)


Menš


Aktualizováno: 24. 07. 2019