Ing. Karel Mikeš

* 2.3.1879 Břeclav


vrchní stavební rada zemského úřadu v Brně


zajímavé okolnosti

ve 30. letech 20. století člen komise pro druhou státní zkoušku na odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství ČVŠT v Brně


vzdělání

gymnázium,
česká a německá technika v Praze, odbor strojnický a elektrotechnický,
polytechnika v Curychu - v laboratořích prof. Webra a Wysslinga


zaměstnání

firma Oerlikon,
firma Kolben, akc. spol. v Praze,
Zemský úřad v Brně - zde především práce na elektrifikaci Moravy


odborné a zájmové organizace

předsednictvo brněnských výstavních trhů (předseda elektrotechnického výboru v roce 1923),
Elektrotechnický svaz československý (předseda, zvolen v roce 1925)
blat


Aktualizováno: 26. 09. 2022