Ing. Dr. techn. Alois Sosnar

* 7.11.1892 Olomoučany (okres Blansko)


ředitel Zbrojovky Brno


bydliště

Olomučany čp. 7 (rodný dům, matka byla tehdy na návštěvě u rodičů),
Blansko čp. 22 (doloženo v roce 1921)


vzdělání

2. české státní gymnázium v Brně (1912 maturita),
ČVŠT v Brně - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (2. státní zkouška v roce 1920), promován doktorem technických věd (15. 12. 1934)


zaměstnání

inženýr státních drah v Brně (doloženo v letech 1921–1923),
ředitel Muničních závodů v Bratislavě (doloženo v roce 1934),
ředitel Zbrojovky Brno


odborné a zájmové organizace

ve 30. letech 20. století člen komise pro druhou státní zkoušku na odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství ČVŠT v Brněpartneři

Marie Sosnarová (Plecitá)
sňatek: 4. 6. 1921, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě); manželství rozloučeno 9. 11. 1923 zemským soudem pro civilní záležitosti v Brně
(první manželka)
Marie Sosnarová (Neumannová)
sňatek: 22. 12. 1923, Brno (městská rada)
(druhá manželka)blat, Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2020