Internetová encyklopedie dějin Brna

Filip Lanius

  Filip Lanius


  • * (1603–1605?) Melsbach (Bavorsko) – † kolem 1650


  • lékárník a majitel lékárny "U zlaté koruny"


  • zajímavé okolnosti

   stal se měšťanem brněnským (7. 2. 1643) a po zaplacení 100 zl. dostal i povolení k výčepu vína. V Brně byl svědkem dvojího obléhání města v roce 1643 a 1645.


  • bydliště

   Brno, Radnická 3

  • měšťan od

   7. 2. 1643 (Brno)


  • vzdělání

   vyučen lékárnické profesi


  • zaměstnání

   lékárník v lékárně U zlaté koruny, kterou spolu s domem vlastnil.


  • poznámky

   Dne 8. 3. 1646 podal městské radě brněnské stížnost na nevhodné, zpupné a neurvalé chování jistého setníka, který byl u něj po čas obležení Brna ubytován a žádal patřičné reparace. Žádost podepsal jako "Philippus Lanius, Bürger und Apotheker bei der goldenen Cronen zu Brünn", čím poprvé uvádí název oné lékárny.
   Jeho manželka Marianna měla sepsanou závěť z 5. 3. 1654, jež byla otevřena po její blíže nedatované smrti 20. 4. 1654.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Brněnské lékárny"
   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Lékárna a lékárníci U zlaté koruny v Brně"


  • partneři

   Mariana Laniusová


  • ulice

   Radnická
   bydliště


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 03. 09. 2019