Internetová encyklopedie dějin Brna

Baltasar Anton Heldenreich (Heldrich)

  Baltasar Anton Heldenreich (Heldrich)


  • * 1. polovina 17. stol. Lützen (Sasko) – † 23.12.1709 Brno


  • lékárník v lékárně U zlaté koruny


  • zajímavé okolnosti

   Stal se brněnským měšťanem s titulem "Apotheker" 17. 4. 1671 a v městské radě brněnské pak vystřídal v roce 1677 svého předchůdce lékárníka Deutschmanna. Záhy poté zastával i funkci městského vizitátora s dalšími kongremiály. Dům s lékárnou U zlaté koruny koupil 7. 6. 1689 od zástupce vdovy Deutschmannovy, Johanna Ludwiga Kmocha, za 400 zl.
   Věnoval se však spíše veřejné činnosti ve prospěch města, v letech 1698–1709 byl dokonce i purkmistrem, takže vedení lékárny přenechával spíše Johannu Bapt. Röslerovi z Vídně, který po příchodu do Brna se stal také měšťanem 20. 6. 1678.


  • bydliště

   Brno, Radnická 3

  • měšťan od

   17. 4. 1671 (Brno)


  • zaměstnání

   lékárník v lékárně U zlaté koruny


  • poznámky

   V roce 1693 žádal o povolení ke stavbě kůlny v parkánu brány Veselé, což mu bylo povoleno.
   Dosáhl značného jmění, které v testamentu z 14. 11. 1709 odkázal své druhé manželce Anně Marii. Byl dvakrát ženat, ale o první manželce se v testamentu nezmiňuje. Z obou manželství měl tři děti: Johannu Victorii, Franze Severina a Johanna Georga.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Johann Georg Brockel (Prockel)
   Jan Jiří Brockel převzal lékárnu po Heldenreichově smrti v roce 1709 Martin Augustin Deutschmann (Teutschmann)
   B. Ant. Heldenreich v městské radě brněnské v roce 1677 vystřídal svého předchůdce lékárníka Deutschmanna


  • partneři

   Anna Marie Heldenreich (Neumann)


  • ulice

   Radnická
   bydliště


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 03. 09. 2019