Baltasar Anton Heldenreich (Heldrich)

* 1. polovina 17. stol. Lützen (Sasko) – † 23.12.1709 Brno


lékárník v lékárně U zlaté koruny


zajímavé okolnosti

Stal se brněnským měšťanem s titulem "Apotheker" 17. 4. 1671 a v městské radě brněnské pak vystřídal v roce 1677 svého předchůdce lékárníka Deutschmanna. Záhy poté zastával i funkci městského vizitátora s dalšími kongremiály. Dům s lékárnou U zlaté koruny koupil 7. 6. 1689 od zástupce vdovy Deutschmannovy, Johanna Ludwiga Kmocha, za 400 zl.
Věnoval se však spíše veřejné činnosti ve prospěch města, v letech 1698–1709 byl dokonce i purkmistrem, takže vedení lékárny přenechával spíše Johannu Bapt. Röslerovi z Vídně, který po příchodu do Brna se stal také měšťanem 20. 6. 1678.


bydliště

Brno, Radnická 3


měšťan od

17. 4. 1671 (Brno)


zaměstnání

lékárník v lékárně U zlaté koruny


poznámky

V roce 1693 žádal o povolení ke stavbě kůlny v parkánu brány Veselé, což mu bylo povoleno.
Dosáhl značného jmění, které v testamentu z 14. 11. 1709 odkázal své druhé manželce Anně Marii. Byl dvakrát ženat, ale o první manželce se v testamentu nezmiňuje. Z obou manželství měl tři děti: Johannu Victorii, Franze Severina a Johanna Georga.


prameny, literatura

osoby

Johann Georg Brockel (Prockel)
Jan Jiří Brockel převzal lékárnu po Heldenreichově smrti v roce 1709 Martin Augustin Deutschmann (Teutschmann)
B. Ant. Heldenreich v městské radě brněnské v roce 1677 vystřídal svého předchůdce lékárníka Deutschmannaulice

Radnická
bydliště


Fl


Aktualizováno: 03. 09. 2019