Johann Georg Brockel (Prockel)

Regensdorf (Kladsko) – † 17.10.1727 (?) Brno


městský lékárník v lékárně U zlaté koruny


zajímavé okolnosti

Byl zvolen radním 5. 5. 1711 a svůj úřad zastával až do smrti.
Brockel byl uznávaným odborníkem v lékárnictví a získal řadu pochval od každoročních vizitací v jeho lékárně.
Stal se měšťanem už 8. 5. 1706. Největší potíže měl s vymáháním dlužných částek za odebrané a nezaplacené medikamenty některými šlechtici ve výši i několika set zlatých, např. Michala Václava hraběte z Althanů nebo zemského administrátora Karla Josefa Rumerskirchena.


bydliště

Brno, Radnická 3


měšťan od

8. 5. 1706 (Brno)


zaměstnání

pracoval pravděpodobně zpočátku jen jako pomocník v Heldenreichově lékárně U zlaté koruny, kterou pak (spolu s příslušným skladem) po Heldenreichově smrti v roce 1709 získal do vlastnictví jako městský lékárník, když už před tím, 5. 11. 1706, od Johanna Andrease Metzgera, (který se poté odstěhoval zatím neznámo kam), koupil za 12.000 zlatých i dům, v němž se lékárna nalézala (dům stál mezi domem Maxmiliána z Deblína a Franze Langmantla, obchodníka)


poznámky

Přibyla mu konkurence, když 24. 12. 1716 založil v Brně novou lékárnu Ignác Hell pod štítem U zlatého orla na rohu dnešní České a náměstí Svobody. Ke sporům však nedocházelo.
Více starostí měl Brockel s vymáháním dlužných částek v letech 1718-1721 za dodané a nezaplacené medikamenty (např. o 417 zl. 56 kr. od Michala Václava hraběte z Althanů) aj.
Brockel byl ženat s Veronikou, vdovou Weinrichovou, roz. Kirschovou, jež do manželství přivedla svou dceru z prvního manželství Annu, poté provdanou Lesitzkou a s ním pak měla ještě dceru Johannu, provdanou Pflambovou.
Dne 22. 5. 1728 sepsal Brockel svůj testament v němž univerzální dědičkou ustanovil svou manželku Veroniku, která tak získala dům, lékárnu, zahradu u Židovské brány, další pozemek, mobiliář a hotové peníze.
Manželka Veronika vedla lékárnu až do roku 1728, kdy ji postoupila Františku Ignáci Karlu Müllerovi.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Brněnské lékárny"

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Lékárna a lékárníci U zlaté koruny v Brně"


osoby

Baltasar Anton Heldenreich (Heldrich)
Jan Jiří Brockel převzal lékárnu po Heldenreichově smrti v roce 1709 Johann Andreas Metzger (Metzker)
J. G. Brockel byl u J. A. Metzgera zaměstnán jako provisor (od J. A. Metzgera pak koupil i dům, v němž se lékárna nalézala Franz Ignác Karl Müller
Veronika Brockelová (vdova po J. J. Brockelovi) v roce 1728 lékárnu postoupila Františku Ignáci Karlu Müllerovi


partneři

Veronika Brockelová (Kirschová, ovdovělá Weimichová)
(po manželově smrti v roce 1727 vedla lékárnu do roku 1728)


ulice

Radnická
bydliště


Fl


Aktualizováno: 09. 06. 2021