Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Schenk

  Johann Schenk


  • * 1793 – † koncem 60. let 19. století Brno


  • lékárník v lékárně U zlaté koruny


  • zajímavé okolnosti

   Johann Schenk působil dříve jako lékárník v Bruntále, odkud do Brna přišel. Lékárnu U zlaté koruny vydražil 29. 3. 1829 za 34.820 zlatých konv. měny. Lékárna mu byla do vlastnictví převedena a 15. 5. 1829 se Schenk ucházel úspěšně i o zadání dodávky léků do brněnského městského chorobince. Mezi brněnské měšťany byl přijat 6. 7. 1831 a nabyl dobré pověsti, protože jeho lékárna poté po více než 20 let prosperovala bez jakýchkoliv potíží.


  • bydliště

   Brno, Radnická 3

  • měšťan od

   6. 7. 1831 (Brno)


  • zaměstnání

   majitel a provozovatel lékárny U zlaté koruny v Brně


  • poznámky

   Johann Schenk byl ženat s Annou (bez bližší identifikace), která ho přežila, protože zemřela 9. 1. 1876 ve věku 80 let. Byla od roku 1848 majitelkou domu, v němž se lékárna nacházela, lékárnu samu vedl za jejího života po smrti Johanna Schenka blíže neznámý Johann Sacher.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ignaz Petke
   po smrti I. Petkeho jeho lékárna byla vydražena 29. 3. 1829 za 34.820 zlatých a za tuto sumu ji získal lékárník Johan Schenk z Bruntálu


  • partneři

   Anna Schenková


  • ulice

   Radnická
   bydliště


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 27. 08. 2019