Internetová encyklopedie dějin Brna

Christof (Christoforus) Schmidt

  Christof (Christoforus) Schmidt


  • * poč.17. století Vídeň – † konec roku 1658 Brno


  • lékárník v lékárně U červeného raka


  • zajímavé okolnosti

   Stal se brněnským měšťanem 27. 11. 1637 a zasedal i v městské radě v letech 1650–1652 a 1653–1656.
   Schmidt patrně pracoval zpočátku jako provisor v lékárně U červeného raka, a to ještě za života jejího majitele Johanna Valentina Göttelmanna, s jehož nevlastní dcerou Marianou Heifeldersovou se oženil 17. 5. 1637 v kostele sv. Jakuba, kdy už však vystupuje jako samostatný "Apotecker".
   Poté, co se sám stal majitelem lékárny U červeného raka, v zastoupení své tchýně Marty Göttelmannové se podílel i na vymáhání zákaznických dluhů od rodiny Thurnů a Zahrádeckých ze Zahrádek za dodané léčivo.
   V jeho testamentu ze 4. 12. 1658 je obsáhlý soupis jeho majetku, jehož dědičkou se podle jeho přání stává jeho manželka Mariana, která tím byla nadále pověřena, stejně jako i péčí o jejich dvě nedospělé děti syna Lazara a dceru Reginu.
   Lékárna a dům v testamentu zmíněny nejsou, patrně už byly tehdy v majetku jeho následovníka Johanna Paula Schmidta.


  • bydliště

   Brno, Sedlářská (dnes Masarykova 1)


  • zaměstnání

   lékárník v lékárně U červeného raka


  • poznámky

   Z účtů, které dosahovaly až několika desítek i stovek zlatých a on je předkládal svým dlužníkům, je možno získat přehled o rozmanitosti lékárenského zboží té doby. Nešlo jen o medikamenty jako takové, ale mnohdy např. i o tabák, dýmky, amulety proti moru, inkoust a pečetní vosk aj.
   Mezi účty jsou i účty za přímou aplikaci klystýrů (jeden za 2 zlaté 12 krejcarů).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Mariana Heifeldersová


  • ulice

   Masarykova
   bydliště


  • stavby

   lékárna U červeného raka
   Masarykova 1/444
   lékárník


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 23. 08. 2019