Internetová encyklopedie dějin Brna

Ignaz Hell (Höll)

  Ignaz Hell (Höll)


  • – † po 4.9.1724 Brno


  • lékárník v lékárně U zlatého orla


  • zajímavé okolnosti

   Byl původně majitelem lékárny U zlatého jednorožce v Mikulově a podepisoval se jako "knížecí dvorský lékárník" jako lékárník knížete Dietrichsteina.
   S přijetím do Brna měl potíže, protože se proti tomu postavili dva brněnští lékárníci U červeného raka (Wenzel Anton Holzbacher) a U zlaté koruny (Johann Georg Bröckel), kteří poukazovali na to, že Brnu stačí lékárny dvě (ty jejich!), protože sami čelí konkurenci lékáren jezuitského a františkánského kláštera, nemluvě už o dalších dvou lékárnách (na Židovské, dnes Masarykově ulici a na Dominikánském náměstí), které také nevydržely konkurenci a zanikly.


  • zaměstnání

   lékárník v lékárně U zlatého orla


  • poznámky

   Už 25. 9. 1711 koupil za 6.000 zlatých dům na rohu náměstí Svobody a České od Marie Terezie Sebaldové (vdově po Franzi Sebaldovi, rozené Lauriniové), který mu byl v roce 1718 soudně připsán jako majiteli. Jméno jeho lékárny U zlatého orla se objevuje poprvé 1. 6. 1724 při lokaci vedlejšího domu.
   Dne 24. 12. 1716 královský tribunál otevření Hellovy lékárny na dnešním náměstí Svobody 1 doporučil a císařským reskriptem byla lékárna k témuž dni otevřena. Až do roku 1724 lékárnu vedl Ignaz Hell svou lékárnu na odpovídající úrovni a získal značný majetek.
   Ve svém testamentu, který sepsal 4. 9. 1724, odkazuje své manželce Anně Sabině, kterou ustanovuje universální dědičkou, dům s lékárnou, 3.000 zlatých v ročních splátkách po 1.000 zlatých a knihy náboženského a historického obsahu. Svému synovi Maxmilianovi, který dosáhl titulu Ph. a Med. Dr. pak stejnou sumu za stejných podmínek a knihy medicínského a farmaceutického obsahu. Dceři Marii Anně pak jednorázově 4.000 zlatých a svěřuje ji do doby plnoletosti své manželce do péče stejně jako své dva vnuky (Maxmiliánovy syny) Johanna a Ignaze. Ti dostávají navíc každý 300 zlatých splatných při jejich zplnoletnění.
   Vdova Anna Sabina dne 3. 5. 1727 dům s lékárnou včetně instrumentaria prodala za 7.000 zlatých, knihy pak 1.900 zlatých Franzi Carlu Pidovi (Pydovi) lékárníkovi.


  • prameny, literatura


  • stavby

   U nové lékárny, též lékárna U zlatého orla
   náměstí Svobody 1/95
   lékárník


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 03. 09. 2019