Alois Žůrek

* 30.9.1924 Košice (Slovensko) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Odsouzení mladistvých, tj. osob, které v době činu nebo odsouzení nedovršily 18 let, odporovalo platným německým zákonům.
Podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. února 1923 nemohl být mladistvému uložen trest smrti ani doživotní káznice.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

zaměstnání

student


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno II


poznámky

Pomocník československého výsadku s názvem S-1.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 1. 6. 1942, číslo kremace 5752. Zápis do matriky zemřelých učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 3112/42.


pojmenované ulice

Bratří Žůrků (Komárov)
sourozenci

ulice

Mlýnská (Mühlgasse)
bydliště Jundrovská
bdliště


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Francouzská 87/02


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2186 j
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 04. 04. 2022