Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Vondrák

  Ing. Dr. techn. Jiří Vondrák


  • * 20.11.1897 Turnov


  • inženýr chemie


  • vzdělání

   státní reálka v Turnově (8. 7. 1915 maturitní zkouška),
   ČVŠT v Praze,
   ČVŠT v Brně - dizertační práce "O rychlosti rozkladu dusíkatých necukrů vápnem", 30. 5. 1923 promován doktorem technických věd


  • zaměstnání

   adjunkt výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze (doloženo v roce 1923)


  • poznámky

   syn Františka Vondráka a Marie Vondrákové


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 01. 11. 2019