Med. et Chir. Dr. Ignaz Mayer

* 1815 Opava – † 28.1.1865 Brno


ředitel zemské nemocnice v Brně (1854–1865)


bydliště

Brno, Pekařská 53


zaměstnání

lékař v Brně


hrob

městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


poznámky

V nemocnici působil jako operatér, byl rovněž magistrem očního lékařství a porodnictví, v roce 1850 je uváděn jako primář. V době jeho působení došlo k významným organizačním změnám. Nařízením z roku 1852 byly porodnice, ústav choromyslných a nalezinec prohlášeny za zemské ústavy, nemocnice sama byla prohlášena za veřejný všeobecný ústav.
Doktor Mayer se stal v roce 1854 ředitelem nemocnice. Pod jeho vedením došlo k přeložení porodnice, sirotčince a nalezince do tří dvouposchoďových domů na Olomoucké ulici. Uvolněné prostory využilo vedení nemocnice k rozšíření stávajících oddělení chirurgického, interního a oddělení pro choromyslné. Od roku 1856 se nemocnice stala ústavem zemským s názvem „Zemská veřejná všeobecná nemocnice v Brně“, měla tehdy 520 lůžek. Stále akutnější se ukazovala potřeba přestavby nevyhovujících prostor ústavu, ale nedostatek financí a náhlé úmrtí ředitele naléhavý úkol přenesly na jeho spolupracovníka a nástupce, Pavla Olexíka.
Pohřeb se konal za velké účasti významných hostů, odborné veřejnosti a Brňanů dne 31. 1. 1865.osoby

Pavel Olexík
spolupracovník, nástupce ve funkci ředitele v nemocnici Johann Baptista Vorthey
pohřbíval I. Mayera


ulice

Pekařská
bydliště


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 05. 11. 2019