Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Hyan

  Ing. Dr. techn. Antonín Hyan


  • * 12.10.1899 Praha (Žižkov)


  • inženýr chemie


  • vzdělání

   vyšší reálka v Praze na Žižkově (3. 7. 1917 maturitní zkouška),
   ČVUT v Praze - odbor chemicko-technologického inženýrství (2. státní zkouška 26. 6. 1922),
   ČVŠT v Brně - dizertační práce "Studium o závislosti mezi keramicko-technologickými vlastnostmi některých keramických surovin, zjištěných dle pokusů v laboratoři a jevících se v praxi" (26. 11. 1925 promován doktorem technických věd)


  • zaměstnání

   chemik a technický úředník šamotky v Rakovníku (doloženo v roce 1925)


  • poznámky

   syn Karla Hyana a Boženy roz. Jeníkové


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 05. 11. 2019