Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Wagner

  Ing. Dr. techn. Josef Wagner


  • * 18.8.1898 Znojmo


  • inženýr chemie


  • vzdělání

   II. německá státní reálka v Brně (2. 5. 1916 maturitní zkouška),
   Německá vysoká škola technická v Brně - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 29. 4. 1922),
   ČVŠT v Brně - dizertační práce "Studie o brzdění rozkladu vodních roztoků kysličníku vodičitého přítomností organických látek zejména želatiny" (3. 3. 1926 promován doktorem technických věd)


  • zaměstnání

   chemik Výzkumného ústavu pro koželužství při ČVŠT v Brně (doloženo v roce 1926)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Josef Wagner
   Marie Wagnerová (Puhrerová)


  • autor

   blat


Aktualizováno: 05. 11. 2019