Ing. Dr. techn. Josef Wagner

* 18.8.1898 Znojmo


inženýr chemie


vzdělání

II. německá státní reálka v Brně (2. 5. 1916 maturitní zkouška),
Německá vysoká škola technická v Brně - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 29. 4. 1922),
ČVŠT v Brně - dizertační práce "Studie o brzdění rozkladu vodních roztoků kysličníku vodičitého přítomností organických látek zejména želatiny" (3. 3. 1926 promován doktorem technických věd)


zaměstnání

chemik Výzkumného ústavu pro koželužství při ČVŠT v Brně (doloženo v roce 1926)


prameny, literatura


blat


Aktualizováno: 05. 11. 2019