Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Nepomuk Soukop

  Jan Nepomuk Soukop


  • * 10.5.1826 Třebíč – † 26.3.1892 Doubravice


  • kněz, básník, překladatel, autor velehradských písní poutnických


  • zajímavé okolnosti

   Vynikal ryzí povahou, horlil pro povznesení víry cyrilo-metodějské, účinně podporoval národní snahy.
   V roce 1926 byly jeho ostatky převezeny ze hřbitova v Doubravici nad Svitavou na čestné místo velehradského hřbitova.


  • vzdělání

   německé piaristické gymnázium v Moravské Třebové,
   1843–1849 bohoslovecký alumnát v Brně,
   v roce 1849 vysvěcen na kněze


  • dílo

   - V roce 1862 vydal básně pod názvem "Velehradky", v roce 1863 "Kytici velehradskou".
   - V roce 1863 vydal rovněž "Sbor k tisíciletému jubileu cyrilo-metodějskému", který zhudebnil Dr. Josef Chmelíček ve stejném roce.
   - Nejvíce jsou oblíbeny jeho poutnické písně velehradské, nejznámější snad: "Ejhle, oltář Hospodinův září" (1860) - píseň zhudebnil Pavel Křížkovský v roce 1863.
   - Nasbíral také mnoho pohádek a pověstí z okolí Sloupu.
   - Sepsal i několik povídek a také překládal němčiny, francouzštiny a polštiny.


  • zaměstnání

   po vysvěcení působil jako kaplan v Letovicích a ve Sloupě,
   roku 1862 se stal farářem v Lipovci,
   1865–1892 farářem v Doubravici

  • odborné a zájmové organizace

   výbor Dědictví svatého Cyrila a Metoděje,
   pracoval ve výboru Matice Velehradské,
   Dědictví sv. Jana Nepomuckého a Dědictví sv. Prokopa


  • poznámky

   v době svého působení ve Sloupu se zajímal o tamní jeskyně, v knize veršů Kytečky (1853) v kapitole věnované okolí sloupskému poprvé česky popsal jeskyni Kůlna a jiné místní zajímavosti a napsal vlastně prvního krasového průvodce. Je považován za jednoho ze zakladatelů české literatury o Moravském krasu, do níž zavedl české názvy propadání, závrtek...


  • obrazy

   img0537.jpg img2476.jpg


  • pojmenované ulice

   Soukopova (Stránice)


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Sušil
   učitel Jindřich Wankel
   přítel


  • události

   2. 9. 2010
   Vernisáž výstavy Básníci na ulici 20. 8. 2010
   Verše v brněnských ulicích


  • autor

   Do


Aktualizováno: 21. 03. 2020

Jan Nepomuk Soukop. Jan Halouzka, Životopis Jana Nepomuka Soukopa, Třebíč 1894.