prof. MUDr. Antonín Smělý

* 9.1.1868 Mníšek pod Brdy – † 17.3.1931 Praha


lékař, profesor Encyklopedie technické hygieny na ČVŠT v Brně


vzdělání

městské reálné gymnázium v Praze na Malé Straně (maturitní zkouška v roce 1888),
studium medicíny v Praze a ve Vídni (doktorem všeobecného lékařství promován 30. 3. 1895 v Praze)


zaměstnání

v letech 1895–1897 působil jako lékař v několika nemocnicích a ústavech,
v prosinci 1897 jmenován zdravotním asistentem při místodržitelství Moravského markrabství v Brně, od roku 1899 pozice zdravotního koncipisty tamtéž,
od roku 1900 i pedagogická činnost (na ČVŠT v Brně od roku 1903 soukromým docentem hygieny, později honorovaným docentem a mimořádným profesorem),
1918 jmenován odborovým radou na ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,
v roce 1919 povýšen na ministerského radu a v květnu 1922 se stal přednostou odboru veřejné hygieny obcí, průmyslu a lázeňství


odborné a zájmové organizace

od roku 1907 člen zemské zdravotní rady a zemský zdravotní inspektor


poznámky

syn sedláka Františka Smělého a Anny roz. Plavcové


prameny, literatura

partneři

Věnceslava Smělá (Spáčilová)
sňatek: 21. 2. 1903, Kralice na Hanéblat


Aktualizováno: 06. 12. 2019