Ing. Jan Čermák

* 7.10.1870 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 6.3.1959 Praha


spolupracovník brněnského Radiojournalu


nej...

Československo: první diplomovaný pilot české národnosti (8. 7. 1911 pilotní zkouška FAI


zajímavé okolnosti

jako letec poprvé vzlétl v roce 1910, v den svého sňatku 8. 7. 1911 ve Vídeňském Novém Městě současně složil pilotní zkoušku a získal mezinárodní diplom FAI s pořadovým číslem 23, naposled vzlétl v den svých 75. narozenin dne 7. 10. 1945


bydliště

Velké Meziříčí čp. 16 (rodný dům a bydliště, tzv. Podhradský mlýn)


zaměstnání

majitel parního mlýna ve Velkém Meziříčí,
první ředitel (sám se nazýval „vedoucí“) Radiojournalu v Brně (od května 1924 do června 1925)


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Pokračoval v rodinné mlynářské tradici, ale mnohem více se věnoval svým osobním zájmům v oblasti sportu (cyklistika, bruslení, lyžování), velký zájem projevoval o počínající letectví a automobilismus.
Po sňatku se jeho manželka Růžena zdatně zapojila do péče o prosperující mlýn, škrobárnu a elektrárnu ve Velkém Meziříčí, byla to ona, kdo zajišťoval rodinné finance. Patřila také mezi obdivovatele moderních technologií, manželé se finančně společně angažovali ve firmě American Film Academy Miloše Havla, zřejmě i proto se stali majiteli prvního kina ve Velkém Meziříčí. Stáli tak u počátků Radiojournalu svou finanční účastí, ale zapojili se osobně i do práce brněnského studia Radiojournalu.
Ing. Jan Čermák v rozhlase naposled vystoupil, už pouze se svou osobní vzpomínkou na počátky rozhlasové práce, dne 25. 10. 1949. Hovořil o získání zkušeností s vysíláním ještě v Praze ve stanu u kbelského vysílače, v Brně už měl k dispozici skutečné studio v kopuli starého Zemského domu. Byla zde kancelář a menší rozhlasová místnost se skromnou výbavou: telefon, mikrofon, piano, pár stoliček, notové pultíky. Nástroje si nosili účinkující sami. Nové abonenty získávali reklamou v rozhlase, ale úspěšnějšími se staly osobní návštěvy u potencionálních posluchačů (první přijímače si kupovali velkostatkáři, továrníci, bankéři). Sám prý také našel vhodné prostory první rozhlasové stanice, kde plnil funkci vedoucího, technika, redaktora, hlasatele, ale i uklizeče, účetního a pokladníka, ba i prvního „řidiče“. Tím se stal ve chvíli, kdy si vyslechl v zemském domě burzovní zprávy, sedl na kolo, aby je odvezl do komárovského vysílače. Svou funkci vykonával do června 1925, tehdy také prodal svůj podíl v Radiojournalu a věnoval se jiným aktivitám.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil Ing. Josef Jonášek, člen HRČS, děkujeme.)
osoby

partneři

Růžena Čermáková (Klapková)
sňatek: 8. 7. 1911, Vídeňské Nové Město
události

10. 5. 1924
Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu
první vedoucí


Menš


Aktualizováno: 05. 01. 2020