Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Koudelka

  Vladimír Koudelka


  • * 22.2.1920 Uničov – † 15.3.1942 Osvětim


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • vzdělání

   Slovanské gymnázium v Olomouci,
   1938–1939 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Olomouci, třída 17. listopadu č. 47 (bývalý Studentský domov), a v Kosinově ulici (bývalé gymnaziální budově)


  • poznámky

   Po zavření českých vysokých škol se vrátil do Olomouce a spolu s dalšími devíti spolužáky z gymnázia vytvořili odbojovou skupinu „Studentský domov“.
   Spíše se utvrzovali ve svém protinacistickém smýšlení, než by organizovali otevřený boj proti okupantům, ale po prozrazení a zatčení gestapem byli souzeni (až na jednoho studenta byli sice osvobozeni), ale byli posláni všichni do koncentračních táborů, odkud se po osvobození vrátili jen tři bývalí studenti.
   Vladimír Koudelka byl gestapem zatčen 20. 11. 1940 v Olomouci.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Svatopluk Čech
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Václav Janeček
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Zdeněk Kopřiva
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji František Navrátil
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji


  • osoba na objektech

   oběti okupace PrF MU
   pamětní deska: Veveří 70/02


  • autor

   Kal, Menš


Aktualizováno: 24. 09. 2017