František Navrátil

* 22.12.1919 Olomouc-Hejčín – † 19.3.1942 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Olomouc-Hejčín, Tomkova 16


vzdělání

Slovanské gymnázium v Olomouci,
1938–1939 Právnická fakulta Masarykovy univerzity


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Olomouci, třída 17. listopadu č. 47 (bývalý Studentský domov), a v Kosinově ulici (bývalé gymnaziální budově)


poznámky

Po zavření českých vysokých škol se vrátil do Olomouce a spolu s dalšími devíti spolužáky z gymnázia vytvořili odbojovou skupinu „Studentský domov“.
Spíše se utvrzovali ve svém protinacistickém smýšlení, než by organizovali otevřený boj proti okupantům, ale po prozrazení a zatčení gestapem 20. 11. 1940 v Olomouci byli souzeni (až na jednoho studenta byli sice osvobozeni), ale byli posláni všichni do koncentračních táborů, odkud se po osvobození vrátili jen tři bývalí studenti. Vladimír Koudelka byl gestapem zatčen 20. 11. 1940 v Olomouci.osoby

Svatopluk Čech
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Václav Janeček
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Zdeněk Kopřiva
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Vladimír Koudelka
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji


osoba na objektech

oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


Kal, Menš


Aktualizováno: 18. 12. 2016