Vladimír Richter

* 14.6.1905 Měnín (okres Brno-venkov) – † leden 1980 USA


architekt


bydliště

Měnín čp. 20 (rodný dům),
Dačice, Nová 628,
Bratislava, Kolárska 11,
Brno-Královo Pole, Rostislavovo náměstí 6,
Chicago (USA)


dílo

zobrazit


zaměstnání

správce okresní silnice v Dačickém okrese (doloženo v roce 1937)


politická orientace

lidová strana


odborné a zájmové organizace

Orel (po emigraci náčelník čs. Orla v exilu),
Zemědělská rada pro Slovensko (se sídlem v Bratislavě, Krížkova 1)


hrob

Chicago (?)


poznámky

Účastnil se protifašistického odboje v partyzánské skupině Kras, která byla po válce řádně registrována na Ministerstvu národní obrany, po únoru 1948 však byla z rozhodnutí komunistických vítězů registrace zrušena. Po válce se zapojil do protikomunistického odboje v organizaci Modrý štít. Pomáhal zajišťovat odchody příslušníků Orla do zahraničí. Po vydání zatykače na svou osobu musel spolu s přítelem Prokopem Střelským také emigrovat. Stalo se 1. listopadu 1948 za pomoci lidového zpěváka Jožky Severina, kdy za dramatických okolností museli přeplavat Moravu na rakouskou stranu. Rodina za ním emigrovala v únoru 1949.
Po zatýkání příslušníků Orla v prosinci 1948 následoval proces, v němž bylo 24. 6. 1949 odsouzeno celkem 18 osob k trestu odnětí svobody v celkovém součtu 151 let; odsouzení s nejvyššími tresty za velezradu byli propuštěni až při amnestii v roce 1960.
Vladimír Richter přešel z Evropy do USA, zde působil jako náčelník Orla v zahraničí a pracoval v krajanské komunitě.
(Informace k osobnosti doplnily paní Marie Černohorská a Jarmila Nešporová děkujeme.)osoby

Inocenc Haňka
přítel Metoděj Haňka
přítel Karel Skoupý
přítel


partneři

Marie Richterová (Frolcová)
sňatek: 8. 6. 1937, Šardice

ulice

Rostislavovo náměstí
bydliště (dům č. 6)MJ, Menš


Aktualizováno: 16. 06. 2023