Ing. Dr. techn. Rajmund Hrubý

* 8.8.1895 Prostějov (okres Prostějov) – † 5.6.1942 Praha


chemik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Prostějov:
- Štěpánská 40 (rodný dům)
- Vodní 26 (doloženo v roce 1919)


vzdělání

Zemská vyšší reálka v Prostějově (7. 7. 1913 maturita),
Česká vysoká škola technická v Brně - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 10. 11. 1912), promován doktorem technických věd 26. 6. 1937, dizertační práce „Kontrola sváření cukerných roztoků elektrickou vodivostí“


jiné pocty

jeho jméno uvádí v Prostějově:
- pamětní deska obětí druhé světové války z řad pedagogů a studentů reálky
- pomník obětí druhé světové války z řad Sokola
- pamětní deska obětí druhé světové války v sokolovně


zaměstnání

technický správce cukrovaru v Němčicích na Hané (doloženo v roce 1937)


odborné a zájmové organizace

Sokol Prostějovpartneři

Marie Hrubá (Netopilová)
sňatek: 14. 5. 1919, Prostějov (kostel sv. Kříže)blat, Menš


Aktualizováno: 02. 04. 2020