prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

* 14.7.1945 Brno – † asi 1.7.2019


vysokoškolská profesorka


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Masarykova univerzita - obor fyzikální chemie


dílo

Byla ředitelkou Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí na Fakultě chemické. Specializovala se na fyzikální chemii, veterinární chemii a biochemii, též psala publikace o potravinách a výživě.

Publikace:
- Využití chromatografických metod při analýze nutrientů a xenobiotik přítomných v potravním řetězci (2002)
- Využití krevní plazmy jako bioindikátoru (2003)


zaměstnání

Lachema v Blansku,
Veterinární a farmaceutická univerzita,
od roku 2003 Fakulta chemická VUT


odborné a zájmové organizace

Akademický senát VUT,
Rada vysokých škol


prameny, literatura


ZuHo


Aktualizováno: 01. 04. 2020