Erich Schill

* 1.9.1900 Brno


dítě osobnosti: Victor Wlatschil


rodné jméno

Wlatschil


zajímavé okolnosti

„Hornorakouská zemská vláda v Linci povolila výnosem ze dne 27. 7. 1948 /.../ zde zapsanému zrozenci změnu jména Wlatschil na Schill“ (přípisek v matrice narození).


bydliště

Brno, Tivoli 19 (rodný dům a bydliště doložené v roce 1941, dnes Jiráskova)


poznámky

oddán 21. 9. 1942 v Brně (kostel sv. Petra a Pavla na dómě) s Marií, rozenou Wazata


prameny, literatura


Menš


Aktualizováno: 26. 04. 2020