MVDr. Jan Čarvaš

* 3.12.1917 Brno – † 13.11.1992 Brno


veterinář a pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR


vzdělání

Husova obecná škola v Brně-Žabovřeskách (absolvent v roce 1928),
1928–1935 IV. česká státní reálka v Brně,
1935–1945 Vysoká škola veterinární,
1962 atestace prvního stupně,
1974 atestace druhého stupně


vyznamenání a pocty

Státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1967),
Státní vyznamenání Za obětavou práci pro socialismus


dílo

zobrazit


zaměstnání

říjen 1940 až červenec 1942 kontrolor jatečních zvířat a masa v obvodu Zbraslav u Brna,
září 1942 až květen 1945 zaměstnanec rozdělovány Českomoravského svazu pro dobytek, maso a ryby v Ostrožském Předměstí a chemik Ústavu pro zkoumání potravin živočišného původu města Zlína,
říjen 1945 až červenec 1949 městský a praktický veterinář v Podivíně u Břeclav,
1949–1958 úřední okresní veterinární lékař v Moravském Krumlově,
od roku 1958 krajský veterinární lékař zemědělského odboru Krajského národního výboru v Brně,
od roku 1959 lektor veterinární legislativy,
1968–1979 Krajská veterinární správa,
1970–1982 vedoucí redaktor odborného měsíčníku Veterinářství,
od 1. 8. 1979 referent Státní veterinární správy Ministerstva zemědělství a výživy ČSR a odborný referent specialista v Ústavu pro další vzdělávání veterinárních lékařů v Dukovanech s pracovištěm v Brně


odborné a zájmové organizace

Veterinářství,
Veterinární medicína,
Klub přátel Vysoké školy veterinární,
Ústav veterinární osvěty v Pardubicích


poznámky

jeho otec byl dělník (modelář obráběcích strojů)


ZuHo


Aktualizováno: 07. 04. 2020