Ing. in memoriam Zdeněk Kopřiva

* 4.7.1919 Olomouc – † 6.9.1941 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


vzdělání

Státní československé reálné gymnázium v Olomouci (1938 maturita),
Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - strojní inženýrství (titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Olomouci, třída 17. listopadu č. 47 (bývalý Studentský domov), a v Kosinově ulici (bývalé gymnaziální budově)


zaměstnání

student


odborné a zájmové organizace

sportovec


poznámky

Po zavření českých vysokých škol se vrátil do Olomouce a spolu s dalšími devíti spolužáky z gymnázia vytvořili odbojovou skupinu „Studentský domov“. Spíše se utvrzovali ve svém protinacistickém smýšlení, než by organizovali otevřený boj proti okupantům, ale po prozrazení a zatčení gestapem byli souzeni (až na jednoho studenta byli sice osvobozeni), ale byli posláni všichni do koncentračních táborů, odkud se po osvobození vrátili jen tři bývalí studenti.
osoby

Svatopluk Čech
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Václav Janeček
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Vladimír Koudelka
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji František Navrátil
spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji


osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace
pamětní deska: Údolní 53/02


Čoup, Menš


Aktualizováno: 27. 09. 2014