Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Kopřiva

  Ing. in memoriam Zdeněk Kopřiva


  • * 4.7.1919 Olomouc – † 6.9.1941 Osvětim


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • vzdělání

   Státní československé reálné gymnázium v Olomouci (1938 maturita),
   Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - strojní inženýrství (titul Ing. in memoriam udělen v roce 1948)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Olomouci, třída 17. listopadu č. 47 (bývalý Studentský domov), a v Kosinově ulici (bývalé gymnaziální budově)


  • zaměstnání

   student

  • odborné a zájmové organizace

   sportovec


  • poznámky

   Po zavření českých vysokých škol se vrátil do Olomouce a spolu s dalšími devíti spolužáky z gymnázia vytvořili odbojovou skupinu „Studentský domov“. Spíše se utvrzovali ve svém protinacistickém smýšlení, než by organizovali otevřený boj proti okupantům, ale po prozrazení a zatčení gestapem byli souzeni (až na jednoho studenta byli sice osvobozeni), ale byli posláni všichni do koncentračních táborů, odkud se po osvobození vrátili jen tři bývalí studenti.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Svatopluk Čech
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Václav Janeček
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji Vladimír Koudelka
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji František Navrátil
   spolužáci na gymnáziu, spolupráce v odboji


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace VUT Brno
   pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Údolní 53/02


  • autor

   Čoup, Menš


Aktualizováno: 27. 09. 2014