Ing. Dr. techn. Josef Stenzl

* 30.8.1888 Plzeň


elektroinženýr


vzdělání

německá státní reálka v Plzni (19. 6. 1906 maturita),
německá technika v Praze (strojní inženýrství 1911) a ve Vídni (elektroinženýrství 1914),
Benešova technika v Brně - promován doktorem technických věd (14. 1. 1939), dizertační práce "Zásahy do pásma elektrického oblouku směřující k uhašení oblouku"


poznámky

syn Karla Stenzla a jeho ženy Kateřiny


prameny, literatura

blat


Aktualizováno: 21. 04. 2020