PhDr. Michael Vaňáček

* 7.9.1908 Mokrá (okres Brno-venkov) – † 29.8.1969 Brno


historik, vlastivědný pracovník a středoškolský profesor


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR


bydliště

Mokrá čp. 18 (rodný dům)


vzdělání

II. reálka v Brně na Křenové (jako ředitel zde působil František Šujan, který ho významně ovlivnil),
MU v Brně - obory dějepis, čeština a zeměpis


jiné pocty

Čestný odznak ČSNS I. stupně a čestný diplom (in memoriam v roce 1999)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel na měšťanské škole v Rousínově,
odborný učitel v Mokré (doloženo v roce 1935),
učitel na reálném gymnáziu Andreje Sládkoviče v Banské Bystrici (do školního roku 1938/1939),
učitel na třetím reálném gymnáziu v Brně,
učitel na Střední zdravotnické školě v Brně, Lipová 18


odborné a zájmové organizace

Muzejní a vlastivědná společnost (místopředseda)
osoby

František Šujan
řediel gymnázia, kde v té době studoval M. Vaňáček


partneři

Eliška Vaňáčková (Janečková)
sňatek: 28. 9. 1935, Tvarožná
ZuHo, LucKub


Aktualizováno: 13. 04. 2022