prof. Dr. Josef Adolf Auspitz

* 4.3.1812 Mikulov (okres Břeclav) – † 10.3.1889 Brno


ředitel c. k. vyšší německé reálky v Brně, později c. k. zemský školní inspektor, známý žurnalista, zakladatel "MährischSchlesischer Correspondent" a spolupracovník "Tagesbote aus Mähren und Schlesien"


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


nej...

Rakousko-Uhersko: spoluzakladatel školy pro řemeslníky první svého druhu v habsburské monarchii


zajímavé okolnosti

uznávaný odborník na statistiku


bydliště

Brno:
- Dörnrösselgasse 24 (1853–1856)
- Johannes-Gasse + Postgasse 463 (1862)
- Franzensberggasse 4 (1880)


vzdělání

piaristické gymnázium v Mikulově (6 tříd),
1829 odešel do Vídně, kde se stal na dva roky posluchačem filozofické fakulty,
1833 odešel do Pešti, kde složil rigorozní zkoušky pro doktorát z filozofie,
1833 vrátil se do Vídně, kde začal studovat lékařskou fakultu (přitom se věnoval studiu matematiky, mechaniky a astronomie),
na polytechnickém institutu studoval chemii, účetnictví a obchodní právo


dílo

Die Lehre der theoretischen und praktischen Buchführung, Brünn 1848


zaměstnání

během studií ve Vídni pracoval v mnoha bankovních ústavech,
po dokončení studií soukromě vyučoval matematiku,
1847/1848 zastupující profesor obchodního práva a účetnictví na Technice,
29. 12. 1849 jmenován profesorem obchodního práva, účetnictví na nově otevřené Vysoké škole technické v Brně,
5. 9. 1852 jmenován ředitelem c. k. vyšší německé reálky v Brně,
1862–1869 a 1874–1880 člen správní rady moravské vyšší tkalcovské školy v Brně (1862 rovněž jako pomocný učitel moravské vyšší tkalcovské školy),
20. 6. 1869 jmenován zemských školním inspektorem,
od roku 1870 spolupracovník "Tagesbote aus Mähren und Schlesien", jehož redakci převzal v roce 1874 a vedl ji do roku 1883,
v roce 1871 založil soukromou vyšší reálku a obchodní školu v Brně


odborné a zájmové organizace

člen Spolku Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
člen brněnského obecního výboru v letech 1861–1886


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 1, po roce 1918 z ČH vyřazen (v původním hrobě je dnes pohřben básník Jan Skácel)
osoby

Max Israel Gomperz
spoluzakladatel školy pro řemeslníky první svého druhu v habsburské monarchii Jan Skácel
J. Skácel je pohřben v původním hrobě A. Auspitze


partneři

Helena Auspitz
(první manželka) Natalie Auspitz (Kuhn von Kuhnenfeld)
(druhá manželka)


děti

Terezie Auspitz (Auspitz)
dítě z prvního manželství Helena Auspitz (Auspitz)
dítě z prvního manželství Josef Auspitz
dítě z prvního manželství Eliška Auspitz (Auspitz)
dítě z prvního manželství Eugen Auspitz
dítě z druhého manželství
další děti (1)...


ulice

Dörnrösselgasse (Trnitá)
bydliště v letech 1853-1856 (dnes Trnitá) Johannes-Gasse + Postgasse
bydliště v roce 1862 (dnes Jánská) Franzensberggasse
bydliště v roce 1880 (dnes ulice Bašty)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ


Aktualizováno: 20. 05. 2022