prof.PhDr. Michal Reiman, DrSc.

* 14.07.1930 Moskva, Rusko


syn osobnosti: Pavel Reiman
historik, specializující se na komunistický totalitarismus a politické dějiny SSSR.


zajímavé okolnosti

V roce 1976 emigroval do SRN, kde se angažoval ve skupině Listy, podporující československé opoziční hnutí.


vzdělání

1949–1954 - Historická fakulta Moskevské státní univerzity,
1968–1969 - stipendista v Tübingenu v Německu,
1976–1978 - dvouletý stipendijní pobyt v Tübingenu v Německu.


zaměstnání

Vysoká škola politická ÚV KSČ,
profesor na Freie Universität Berlin,
1995–2010 profesor na FSV UK v Praze.


poznámky

Aktivně se účastnil obrodného procesu pražského jara. Za svůj článek o Říjnové revoluci otištěný v italském levicovém týdeníku Rinascita a účast na bienále o disentu v Benátkách byl zbaven československého občanství.


prameny, literatura

Www stránky

"Paměť národa"Studentský záznam


Aktualizováno: 14. 06. 2020