Ing. arch. Vladimír Hradilík

* 3.6.1901 Lipník nad Bečvou


dítě osobnosti: František Hradilík


bydliště

Brno, Falkensteinerova 48


vzdělání

I. česká státní reálka v Brně (21. 6. 1919 maturita),
1919–1928 ČVŠT v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška v roce 1948)


zaměstnání

Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše (dnes VUT) - asistent


poznámky

místo posledního odpočinku: Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 103, hrob č. 21-22
blat, LucKub


Aktualizováno: 04. 11. 2022