Encyklopedie dějin města Brna

Jakub Procházka

  Jakub Procházka


  • * 22.7.1818 Velké Pavlovice – † 22.9.1893 Brno


  • katolický kněz, profesor na bohosloveckém ústavu, spisovatel, spirituál u brněnských Voršilek a biskupský rada


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • bydliště

   Brno, Adlergasse - Orlí 20


  • vzdělání

   nižší gymnázium v Uhrách,
   bohoslovecký ústav v Brně


  • dílo

   zobrazit Menší životopisy Svatých jako např.:
   - Montalembertův život sv. Alžběty, Brno 1855.
   - Život sv. Alžběty, Brno 1855.
   - Život sv. Františka Borgie, Brno 1860.
   - Sv. Angela z Mericiův a duchovní dcery její, Brno 1862.
   - Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa Ženevského, zakladatele řádu Navštívení Panny Marie a učitele církevního, Brno 1879.


   Pod titulem "Zvony a věže kostelní v církvi katolické: (se zvláštním zřením k církevnímu zvonění)" z roku 1883 se skrývá několik životopisů českých Svatých jako např. Životopis sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého nebo sv. Jana Sarkandra.


   Další dílo:
   - Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia, 2 díly, 1885 a 1886.
   - Rukověť k počátečnímu vyučování katolickému náboženství, 1886.
   - Ovoce víry křesťanské v Čechách a na Moravě, In: Sborník svato-Methodějský, Brno 1884.


  • zaměstnání

   1844 vysvěcen na kněze,
   1844–1858 kaplan ve Velkých Pavlovicích,
   od roku 1858 spirituál a zpovědník v klášteře Voršilek v Brně,
   1859–1887 profesor katechetismu a metodiky na teologickém učitelském ústavu v Brně (od roku 1881 i pedagogická činnost)

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1858 člen Dědictví sv. Cyrila a Metoděje,
   člen Dědictví sv. Prokopa, Dědictví Svatojánského, Křesťanské akademie v Praze, Cyrilské jednoty, Matice moravské v Brně a řady jiných spolků


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 16


  • obrazy

   img0251.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně"
   "Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850–1930"
   "Mährens Männer der Gegenwart: biographisches Lexikon"
   "Úmrtní protokol z roku 1893"
   "Géniové církve a vlasti"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Jan Sarkandr (Sarkander)
   kněz, mučedník, P. Procházka napsal jeho životopis Jan Tenora
   pohřben ve stejném hrobě Richard Tenora
   pohřben ve stejném hrobě


  • ulice

   Adlergasse - Orlí
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 3599, Matrika narozených, oddaných a zemřelých Velké Pavlovice 1808–1847, 1808–1856, 1808–1860, s. 100 (Matrika narozených).


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 08. 11. 2017

Jakub Procházka. Emanuel Masák, Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850-1930, Brno 1932, s. 134, (sign. AMB, H 1734).