Gheorghe Mociorniță

* 14.3.1919 Băicoi (Rumunsko) – † 21.4.1945 Nivnice (okr. Uherské Hradiště)


válečný letec, rumunské letecké stíhací eso 2. světové války


národnost

rumunská


státní příslušnost

Rumunsko


zajímavé okolnosti

kusy letadla IAR-81C pilotovaného Gheorghe Mociornițou zachované u sběratele ve Vlčnově byly v roce 1988 darovány Československým státem Národnímu vojenskému muzeu v Bukurešti


vzdělání

od roku 1938 studoval literaturu na filozofické fakultě univerzity v Bukurešti (studia ale nedokončil z důvodu nástupu do armády) - v pozůstalosti se dochovala řada jeho básní a velmi zručných kreseb


jiné pocty

v roce 1991 obdržela 86. stíhací skupina rumunského letectva název „Lieutenant-aviator Gheorghe Mociorniță“,
busta letce Gheorghe Mociornițy byla umístěna před radnicí v rodném Băicoi a byla odhalena 21. dubna 2015 při příležitosti 70. let od jeho hrdinské smrti


dílo

Již v předválečné době absolvoval Gheorghe Mociorniță sportovní letecké kurzy, po zahájení války vstoupil do armády.
V roce 1944 se jako stíhací letec zúčastnil bojů na ochranu ropných polí v Ploješti. Samostatně sestřelil tři americké bombardéry B-24 a podle rumunského bodovacího systému mu bylo za další úspěšné letecké souboje uděleno celkem 9 vítězství, díky kterým dosáhl potřebné stupnice pro letecké eso.
Po státním převratu krále Michala v srpnu 1944 zůstal v armádě a účastnil v rámci sovětské ofenzívy bojů za osvobození Sedmihradska, Maďarska a Československa. Absolvoval řadu průzkumných leteckých misí a pozemních útoků. Dne 21. 4. byl při provádění hlídkování u obce Nivnice sestřelen protileteckou palbou a zahynul.


hrob

původně byl pohřben na hřbitově ve Vlčnově, od 9. 4. 1952 je uložen v rumunské sekci hrobové skupiny 56 ve vojenské části Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská 96


poznámky

výslovnost jména /George Močiornicə/prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Vach


Aktualizováno: 28. 08. 2020