Ing. arch. František Hasil

* 1.11.1907 Josefov


architekt


vzdělání

Státní reálka v Hodoníně (od roku 1919, 21. 6. 1926 maturitní zkouška),
Česká vysoká škola technická v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška dne 30. 3. 1935)


dílo

- projektoval opravu věže kostela sv. Jana v Opavě, adaptaci a přestavbu okresního domu pionýrů v Opavě (dnes Středisko volného času Opava) a rekonstrukci domu na Rybím trhu 16 v Opavě
- projektoval několik novostaveb rodinných domů v Opavě i jinde


zaměstnání

1935 - u Ing. arch. M. Kopřivy, Brno,
1935 - u Ing. B. Čermáka, Brno,
1935–1937 Česká vysoká škola technická v Brně (asistent),
1937–1938 Zemský úřad - technický koncipient - státní stavební dozor při výstavbě pomocných letišť,
1938–1945 Zemský úřad - stavební dozor, technický rada - stálý stavební dozor při novostavbě obytného domu ve Frývaldově, později stálý stavební dozor při novostavbě okresního soudu s věznicí a na novostavbách v okresní nemocnici ve Vsetíně (až do září 1945),
v září 1945 byl přeložen do Opavy, kde zjišťoval a pomáhal odstraňovat válečné škody v opavském okresu (po vydání zákona o stavební obnově roku 1946 byl jmenován místopředsedou komise pro stavební obnovu v okrese Bílovec, Hlučín a Nový Jičín - tuto funkci zastával po celou dobu platnosti tohoto zákona),
1945–1953 ONV Opava–venkov – vrchní technický komisař stavební policie (v okresech Vítkov a Bílovec) a výstavby obcí,
1953–1955 JNV a MNV Opava - technický úředník,
1955–1958 MNV Opava - vedoucí odboru pro výstavbu,
od 11. 7. 1958 projektant u OSP ve Vítkově až do jeho zániku

na průmyslové škole stavební v Opavě učil stavební konstrukce jako externista


poznámky

syn Jakuba Hasila, rolníka v Josefově, a jeho ženy Josefy roz. Červenkové
(údaje doplnil Jiří Štivar, děkujeme)osoby

Miloslav Kopřiva
zaměstnavatel


partneři

Josefa Hasilová (Vlčková)
sňatek: 2. 9. 1936, Dolní Bojanovice


blat


Aktualizováno: 20. 07. 2021