Karel Nöttig

* 23.10.1806 Bělotín u Hranic – † 14.1.1882 Brno


7. brněnský biskup (v letech 1870–1882)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Do studia bohosloví zavedl pedagogiku, metodiku a katechetiku a od roku 1875 pak fundamentální teologii a křesťanskou filozofii. V diecézi zavedl pravidelné pastorační konference kněží.
V roce 1881 dal popud k založení české katolické tiskárny rajhradských benediktinů v Brně. Dal souhlas, aby byly od roku 1871 vydávány další církevní časopisy "Anděl strážný" a později "Květy mariánské".
Nechal postavit novou budovu fary i dům pro choralisty a kostelníky, budova konsistoře byla rozšířena o novou zasedací síň. Založil zvláštní fond na opravu brněnské katedrály, kam sám přispěl darem 10 000 zlatých. Roku 1877 oslavil stoleté trvání brněnského biskupství.


bydliště

Brno:
- Stadt 270 (1857)
- Petersberg č. 8 (1881) a č. 270 (1862)


vzdělání

gymnázium v Brně,
teologie v Brně


vyznamenání a pocty

vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa a komanderským křížem Leopoldova řádu


jiné pocty

c.k. tajný rada, asistent papežského trůnu a papežský hrabě


zaměstnání

1833 vysvěcen na kněze,
kooperátor v Opatově,
1835 kaplan v brněnské katedrále,
1843 pověřen správou katedrální fary,
1847 vicerektor kněžského semináře v Brně,
1853 rektor brněnského kněžského semináře,
1854 člen brněnské kapituly a byl pověřen školstvím v celé diecézi,
1859 jmenován arcijáhnem jihlavsko-znojemským,
17. 8. 1870 byl jmenován císařem Františkem Josefem I. brněnským biskupem (papež Pius IX. jmenování 29. 11. 1870 potvrdil a dne 8. 1. 1871 se konalo v brněnské katedrále biskupské svěcení olomouckým metropolitou Bedřichem Fürstenbergem a 23. 1. 1871 pak intronizace)


hrob

pohřben na městském hřbitově a roku 1909 byly jeho tělesné ostatky přeneseny do brněnské kapituly


poznámky

Jako biskup neužíval osobního znaku, pouze štítu biskupství.
Štít je čtvrcený. V prvním a ve čtvrtém zlatém poli je pod císařskou korunou černý orel s červeným štítkem na hrudi, v něm je stříbrné břevno s černými literami M T. Ve druhém a třetím červeném poli je pět stříbrných kuželů. Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo zlatou dovnitř obrácenou berlou. Pod štítem je zavěšený komandérský kříž Leopoldova řádu. Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.


obrazy


osoby

Franz Dressler
F. Dressler je autorem jeho busty Johann Nep. Laurentius Franciscus de Paula Gottlieb
Henryk Hubicki
K. Nöttig (tehdy dómský vikář) zaopatřoval H. Hubického


ulice

stavby

Petrov 7
Petrov 7/270
jeden z obyvatel domu


události

24. 6. 2016
Výstava „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“
biskup brněnský
1. 5. 1871
Otevření Mariánského ústavu pro výchovu a vzdělání chudých dívek
biskup brněnský


MJ


Aktualizováno: 27. 11. 2022