prof. PhDr. Miroslav Grepl, CSc.

* 14.9.1929 Hrochov u Prostějova – † 3.4.2021


vysokoškolský učitel a jazykovědec, emeritní profesor Ústavu českého jazyka na FF MU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium v Českých Budějovicích,
1949–1953 Filozofická fakulta UJEP v Brně - obor čeština a ruština (1956 titul CSc., 1966 titul docent, 1990 jmenován profesorem)


jiné pocty

stříbrná pamětní medaile UJEP v Brně,
oborová plaketa Josefa Dobrovského


dílo

Společně s bohemistou prof. PhDr. Petrem Karlíkem, CSc. napsal řadu jazykovědně zaměřených knih o českém jazyce (např. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty (1983, 102 s.), Skladba spisovné češtiny (1986, 474 s.), Skladba češtiny (1998, 503 s.) aj.


zaměstnání

od roku 1953 Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní FF MU) v Brně (aspirant u prof. Františka Trávníčka, pedagog, později vedoucí katedry českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy, dále proděkan Filozofické fakulty),
Letní škola slovanských studií v Brně (ředitel)


odborné a zájmové organizace

Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů (vědecký sekretář),
přípravný výbor syntaktických sympozií v Brně,
sborníky Otázky slovanské syntaxe (redaktor),
hostující profesor a člen oborových rad domácích i zahraničních univerzitprameny, literaturahub


Aktualizováno: 10. 05. 2021