Jaroslav Brázdil

* 5.4.1920 Brno – † 1.3.1997 Romford (Anglie)


účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


vzdělání

1936–1938 Obchodní akademie (Veřejná obchodní škola)


vyznamenání a pocty

plukovník letectva ve výslužbě (8. 5. 1995),
Čs. válečný kříž 1939 (2x),
Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (2x),
Čs. medaile Za zásluhy I. stupně,
Čs. vojenská pamětní medaile F-VB

britská vyznamenání:
- The 1939-45 Star
- Air Crew Europe Star
- Defence Medal
- War Medal
- Atlantic Star


hrob

hřbitov ve Strážnici


poznámky

Rodina J. Brázdila se přestěhovala v roce 1924 do Holásek, kde vychodil obecnou školu, tři ročníky měšťanské školy absolvoval v Chrlicích a čtvrtou měšťanskou třídu v Brně. Po roční přestávce vystudoval Obchodní akademii a nastoupil jako účetní do firmy Ladislava Juráka (výroba dynam na kola).
Dne 11. 12. 1939 opustil protektorát a přes Slovensko se dostal do Budapešti a posléze do Bělehradu, kde byl přijat na francouzském konzulátu do čs. armády - ze Splitu odjel lodí do Marseille a odtud putoval do městečka Agde, kde byl zařazen 26. 1. 1940 jako vojín k 9. rotě 2. pěšího pluku a absolvoval poddůstojnickou školu (s 2. plukem se účastnil ústupových bojů proti Němcům a z Francie odcestoval na palubě lodi Rod-el-Farag 27. 6. 1940. Dne 12. července přistáli v Liverpoolu). V táboře v Cholmondeley se stal příslušníkem 2. praporu 1. čs. samostatné brigády, kde dosáhl hodnosti četaře (7. 8. 1942).
V polovině roku 1942 se přihlásil k letectvu, kde byl 14. 10. 1942 zařazen do výcviku na radiotelegrafistu-střelce. První část výcviku proběhla na britských ostrovech (No 1 Signal School Cranwell a No 8 Air Gunnera School Evanton). Poté odcestoval na Bahamy, kde od 4. října do 24. prosince 1943 u 111. OTU absolvoval 11. přeškolovací kurz na letouny Liberator - po jeho ukončení se vrátil zpět do Velké Británie. Dne 26. 2. 1944 byl přidělen k 311. čs. bombardovací peruti, která měla tento typ letounu ve výzbroji. Úkolem jednotky v tomto období bylo především hlídkovat nad vodními plochami a vyhledávat nepřátelské ponorky a plavidla. Jaroslav Brázdil uskutečnil od 26. 3. 1944 do 26. 5. 1945 celkem 51 operačních akcí, při nichž nalétal 570 hodin a 48 minut. Do Prahy se vrátil 12. 8. 1945.
Již 8. listopadu ukončil svoje aktivní působení v armádě a začal pracovat jako administrativní pracovník v Poštovní spořitelně v Brně. Později byl zaměstnán ve Státní bance československé, v Zemědělských stavbách Brno, v Okresním stavebním podniku Staré Město u Uherského Hradiště, v Montovaných stavbách v Brně a u Zemědělských montáží.
Ve druhé polovině šedesátých let 20. století došlo v Československu k jistému politickému tání, v rámci něhož proběhly i částečné rehabilitace příslušníků čs. zahraniční armády - nadějný proces ukončila invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. V listopadu stejného roku odcestoval Jaroslav Brázdil s rodinou do Velké Británie a zpět se již nevrátil.
Po změně politického sytému, ke kterému došlo v roce 1989, byl povýšen nejprve do hodnosti podplukovníka ve výslužbě a v květnu 1995 do hodnosti plukovníka. O dva roky později, 1. března 1997, Jaroslav Brázdil zemřel v anglickém Romfordu. Pohřben je ve Strážnici u Hodonína.

JMik


Aktualizováno: 24. 02. 2018