prof. MUDr. Julius Petřivalský

* 29.11.1873 Vinary, okr. Přerov – † 7.12.1945 Vinary, okr. Přerov


významný chirurg, první přednosta chirurgické kliniky LF MU, zakladatel moravské chirurgické školy


zajímavé okolnosti

Pod vedením J. Petřivalského brněnští chirurgové uveřejnili více než 700 vědeckých prací.
Julius Petřivalský se vyjádřil i k charakteru dobrého chirurga-lékaře: má být „uhlazený jako ženich – energický jako vojevůdce – přesný a věcný jako právník – chladný a logický jako filosof – šetrný k nemocným a kolegům – má mít pevné nervy a tělesnou sílu – a nesmí působit bolest.“


bydliště

Brno, Úvoz 15


vzdělání

gymnázium v Přerově (1892 maturita),
Lékařská fakulta v Praze a v Innsbrucku (1898 titul MUDr., 1909 habilitace, 1915 mimořádný profesor, 1919 řádný profesor patologie a terapie nemocí chirurgických)


jiné pocty

Juliu Petřivalskému byla 1. 6. 1947 v dopoledních hodinách odhalena pamětní deska na budově chirurgického pavilonu přerovské nemocnice, s níž úzce spolupracoval (v odpoledních hodinách pak další pamětní deska na jeho rodném domě ve Vinarech u Přerova)


dílo

Věnoval se řešení chirurgických problémů léčby rakoviny a TBC, urologii a neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii.
Vydal 5 učebnic (mj. Chirurgická propedeutika 1922, Speciální chirurgie pro lékaře a mediky 1923, 1926), publikoval 59 prací.


zaměstnání

1897–1919 Lékařská fakulta v Praze,
1919–1939 chirurgická klinika LF MU


odborné a zájmové organizace

Spolek lékařů v Brně,
Spolek lékařů v Přerově,
Spolek českých mediků v Brně (čestný člen),
Société internationale de chirurgie v Bruselu,
Société internationale d´urologie,
Deutsche Geslellschaft fűr Chirurgie v Berlíně,
Association française de chirurgie,
člen soudní rady lékařské pro Moravu,
Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


pojmenováno

Petřivalského cena (keramická skulptura akademické sochařky Hany Kňávové na motiv rukou od Augusta Rodina) je udělována za rozvoj chirurgie


poznámky

Ve Státním okresním archivu v Přerově je uložen jeho osobní fond, ve kterém jsou mj. jeho strojopisné vzpomínky Zrcadlo vzpomínek a poznámky k nim.
osoby

Vladislav Rapant
jeho žák Čestmír Vohnout
žák Jan Zahradníček
byl jeho prvním asistentem


partneři

Olga Petřivalská (Martincová)
sňatek: 23. 11. 1909


ulice

Úvoz
bydliště


osoba na objektech

J. Petřivalský
busta: Pekařská 53/15


události

18. 3. 1924
Ustavující valná hromada Spolku českých lékařů v Brně
první místopředseda Spolku českých lékařů v Brně; na ustavující valné hromadě přednášel o neprůchodnosti střevní


související odkazy

Kal, Jord


Aktualizováno: 28. 05. 2018