prof. PhDr. Miroslav Plešák

* 9.9.1943 Bzenec (okres Hodonín) – † 13.10.2021 Brno


dramaturg, publicista a profesor JAMU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


cena města

Brna, v oboru žurnalistika a publicistika (2011)


vzdělání

Střední pedagogická škola v Kroměříži (1959 maturita),
FF MU v Brně - obor divadelní věda-český jazyk (absolvoval v roce 1966)


dílo

V roce 1967 se stal spoluzakladatelem měsíčníku Index, jenž se zabýval mimo jiné filozofií, politikou, ekologií, kulturou či architekturou a přispívaly do něj renomované osobnosti od Jaromíra Tomečka, Ludvíka Kundery až po Jana Skácela či Olega Suse.
Jako dramaturg připravil roku 1992 v Mahenově divadle hru Jakub a jeho pán od Milana Kundery, s nímž byl v kontaktu a se kterým se přátelil.
Redigoval publikace vydávané JAMU (Občasník JAMU, Vivat Academia, Miloš Hynšt: Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru.)
V letech 1999–2010 byl též prorektorem pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost. Edukačním aktivitám školy se redakčně se věnoval až do posledních dnů.


zaměstnání

1972–1989 Divadlo pracujících v Gottwaldově (dramaturg),
1989–1990 Divadlo bratří Mrštíků v Brně (umělecký šéf),
1990–2021 Divadelní fakulta JAMU v Brně (pedagog herectví a dramaturgie, 1999–2010 prorektor),
1991–2003 Národní divadlo v Brně (dramaturg činohry),
2003–2006 Městské divadlo Zlín (umělecký šéf)osoby

Ludvík Kundera
spolupráce v časopise Index Milan Kundera
přítel Jan Skácel
spolupráce v časopise Index Oleg Sus
spolupráce v časopise Index Jaromír Tomeček
spolupráce v časopise Indexudálosti

24. 1. 2012
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2011
jeden z oceněnýchhub


Aktualizováno: 22. 02. 2022