Ladislav Chmelenský

* 11.7.1860 Praha – † 26.2.1932 Praha


divadelní ředitel, režisér, herec a překladatel


pseudonym

používal též křestní jméno Josef


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

byl vnukem básníka Josefa Krasoslava Chmelenského


vzdělání

reálné gymnázium v Praze,
studium architektury v Praze nedokončil


dílo

Z mnoha herců, kteří v průběhu let Chmelenského společnosti působili, vynikli zejména Marie Procházková-Malá, manželé Jaroslav Pulda a Antonie Košnerová, Alois Charvát, Marie Ryšavá, Adolf Gabriel. Souborem prošli i mnozí budoucí významní představitelé českého herectví, např. Václav Vydra st. a Marie Wintrová-Bečvářová.
Chmelenský uváděl především zahraniční dramatiky, některé hry si i sám překládal.
Přispíval do různých časopisů a novin (Světozor, Zlatá Praha, Ilustrovaný svět), psal drobné prózy.


zaměstnání

1890–1891 Národní divadlo v Brně (herec ve společnosti Pavla Švandy ze Semčic),
1891–1892 Národní divadlo v Brně (ředitel placený Družstvem českého Národního divadla v Brně, nastoupil po náhlé smrti Pavla Švandy ze Semčic),
1892–1901 vlastní divadelní společnost, působila ve velkých českých městech, ale i ve Vídni a Dalmácii (Split, Dubrovník, Šibenik),
1901–1913 Umělecko-průmyslová škola v Praze (tajemník),
1914–1918 nadporučík rakousko-uherské armády,
1918 Ministerstvo národní obrany (v hodnosti majora)prameny, literatura

osoby

Adolf Gabriel
hrál v Chmelenského společnosti Alois Charvát
hrál v Chmelenského společnosti Antonie Košnerová
hrála Chmelenského společnosti mezi lety 1892–1893 Marie Procházková-Malá
hrála v Chmelenského společnosti mezi lety 1892–1899 Jaroslav Pulda
hrál v Chmelenského společnosti mezi lety 1892-1893
další osoby (3)...


související odkazy

hub


Aktualizováno: 13. 01. 2022