Ing. arch. Josef Němec

* 24.2.1928 Dolní Němčí – † 19.11.2021 Brno


architekt a urbanista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


nej...

Československo: podle něj se realizovala zástavba řady proluk ve městě Brně, ulice Česká se stala první pěší zónou v ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1954 se zapojil do budování nově vznikajícího Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO), jehož pobočky v Brně, Olomouci a Novém Jičíně spoluzakládal a stal se jejich hlavním architektem a později i ředitelem.


bydliště

Brno-Pisárky, Kalvodova 17


cena města

Brna, v oboru architektura a urbanismus (2002)


vzdělání

Škola umění ve Zlíně,
1949–1953 VUT - Fakulta architektury a pozemního stavitelství v Brně,
externí aspirantura v Brně a v Bratislavě (dokončena v roce 1964)


jiné pocty

Cena Vladimíra Karfíka za celoživotní dílo (2019)


dílo

Jeho odborným zájmem byl především urbanismus. V roce 1957 zpracoval první asanační územní plán historického jádra města Brna, který byl vystaven a oceněn na 5. světovém kongresu Unie architektů v Moskvě v roce 1958. Podle něj se realizovala zástavba řady proluk ve městě Brně, Česká ulice se stala první pěší zónou v ČSR, k jeho podnětům patřil i princip celoblokových rekonstrukcí (Stará radnice, Špalíček na Zelném trhu, areál Moravského zemského muzea a některých klášterních komplexů).
Významně se také jeho vlivem rozvinula sanace brněnského podzemí a už na přelomu 70. a 80. let 20. století sám sehrál významnou roli při plánech rekonstrukce brněnské vily Tugendhat. Byl však v tomto oboru činný i mimo Brno, např. pro Kroměříž, Uherský Brod, Jihlavu, Olomouc, Uherské Hradiště Holešov, Prostějov, Třebíč aj.


zaměstnání

urbanista a projektant v oboru památkové péče


odborné a zájmové organizace

Obec architektů,
spolek Blok architektů a výtvarníků,
Asociace pro urbanismus a územní plánování,
Moravskoslezská akademie pro vědu a umění


hrob

Židenický hřbitov, skup. 4, hrob č. 63–64


poznámky

V 50. a 60. letech se zúčastnil i řady oceněných architektonických soutěží, např. Domu kultury v Ostravě (1954), nového divadla v Brně (1956), návrhu radnice a náměstí v Torontu (1957) a jeho tvorba byla prezentována i na výstavách v Římě, Bologni a Helsinkách v letech 1987–1988.ulice

Kalvodova
bydliště


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


Fl


Aktualizováno: 26. 02. 2022