Jan Pišan

* 11.5.1904 Brno-Židenice


válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku; účastník zahraničního odboje


zajímavé okolnostizaměstnání

zřízenec ve skladu (doloženo v roce 1927),
později kameník


poznámky

Za druhé světové války byl totálně nasazen v Norsku, pracoval jako pomocník minéra, oblast nasazení: Nordlandbahn, Mo i Rana, firma: Funke & Co.
Datum příchodu do Norska je „v září 1942“, ve stejné době zahájil práci u firmy Funke & Co., Tiefbaugesellschaft, s domovským sídlem ve Freitalu. Obě data jsou totožná, domníváme se, že by mohl Pišan patřit také do skupiny starších ženatých mužů (on měl čtyři děti ve věku 5, 12, 14 a 17 let), kteří chtěli využít lepších platových podmínek, a do Německa odcházeli v prvních letech války dobrovolně, jak uvedl ve své publikaci o totálním nasazení František Mainuš. V pracovní kartě je zaškrtnuto „příchozí“ (-Menš).
Uprchl z totálního nasazení; podle karty totálně nasazeného se tak stalo 23. 3. 1945, pravděpodobnější je však datum útěku dřívější (5. 12. 1944), protože 11. 1. 1945 byl ve Stockholmu odveden do čs. zahraničního vojska. Jako „vysvětlení“ zdánlivého rozporu v datech útěku by se nabízela domněnka, že na konci války některý pracovník firmy Funke & Co mohl útěk administrativně zatajit a čerpat tak ještě nějakou dobu jeho plat (-Menš).

(Zachovaly se dvě jeho pracovní karty z totálního nasazení, drobně se liší v údajích, ale základní fakta jsou stejná -Menš.)osoby

Emerich Böhm
společný útěk z totálního nasazení do Švédska Karel Buchnar
společný útěk z totálního nasazení do Švédska Jindřich Daňhel
společný útěk z totálního nasazení do Švédska Ludvík Odehnal
společný útěk z totálního nasazení do Švédska


partneři

Růžena Pišanová (Křížová)
sňatek: 7. 8. 1927, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie); manželství bylo rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 21. 10. 1930
(první manželka)
Anna Pišanová
(druhá manželka)
ulice

Kollárova (Kollárgasse)
rodný dům (dnes Neklanova) Franz-Schubert-Strasse - třída Franze Schuberta
bydliště před totálním nasazením (dnes Francouzská)


události

10. 3. 2022
Výstava „Posláni na Sever“ v Brně
jeden z brněnských NorákůMenš


Aktualizováno: 22. 03. 2023