prof. MUDr. Patrick Craig Walsh, dr. h. c.

* 13.2.1938


světově uznávaný urolog, zabývající se především karcinomem prostaty, profesor Johns Hopkins University v Baltimoru; čestný doktor MU - doktor lékařství


zajímavé okolnosti

úzce spolupracuje s Urologickou klinikou LF MU, už v roce 1995 v rámci semináře Evropské urologické asociace navštívil Brno a 4. 10. 1995 zde provedl operaci prostaty


vzdělání

1956–1960 a 1960–1964 Lékařská fakulta Case Western Reserve University


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (31. 1. 2007)


vyznamenání a pocty

za svoji činnost obdržel řadu ocenění, vyznamenání a medailí, mj.:
- Dornierova cena za inovační výzkum od Americké nadace pro urologická onemocnění (1994)
- medaile Charlese F. Ketteringa za nejvýznamnější přínos z poslední doby léčby rakoviny (1996)
- Cena za vynikající služby od Americké urologické společnosti (2000)
- Cena Charlese Hugginse od Společnosti urologické onkologie (2003)
- Cena Ramona Guiterase od Americké urologické asociace (2004)


zaměstnání

1974–2004 přednosta urologického oddělení Johns Hopkins Hospital v Baltimore v USA


odborné a zájmové organizace

člen řady vědeckých společností, např.:
- American Academy of Achievement
- American Surgical Association
- American Urological Association
- American Society of Andrology
- Comite International de Andrologia
- Irish Society of Urology
- Urological Society of Australasiaprameny, literatura

Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022