JUDr. Peregrin Fiša

* 1.6.1891 Brno – † 1.8.1982 Praha


státní úředník, diplomat


bydliště

Brno, Jezuitská 2


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1909 maturita),
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1910–24. 10. 1917, studium zahájil ve Vídni, dokončil v Praze)


zaměstnání

vojenský zmocněnec v Pulji (doloženo v roce 1919),
advokát


hrob

Tuřanský hřbitov, Pratecká, skup. 4, hrob č. 324–326


poznámky

Po rozpadu Rakousko-Uherska se stal členem „Čes. pracovního ústředí“ v Pulji, kde od počátku listopadu 1918 vyjednával s Italy a Jihoslovany o repatriaci tamních Čechů. Jako zplnomocněný vojenský zástupce čs. vlády zde zůstal do roku 1919 (uveden v této funkci k 12. 7. 1919, kdy se v Brně oženil -Menš).
Působil v diplomatické službě Československé republiky od roku 1920, např. na vyslanectví v Berlíně, ve Washingtonu, v Bělehradě, kariéru ve službách předválečné republiky završil jako legační rada vyslanectví v Maďarsku, kde zůstal do konce března 1939. Po likvidaci čs. diplomacie přeřazen na protektorátní ministerstvo vnitra. Po osvobození byl znovu přijat na ministerstvo zahraničí, v lednu 1948 jmenován vyslancem v Rumunsku, ale k 28. 2. 1949 odvolán a dán na dovolenou s čekatelným.
(Podrobně je jeho diplomatické působení popsáno v uvedené literatuře -Menš.)partneři

Ludmila Fišová (Samohrdová)
sňatek: 12. 7. 1919, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
ulice

Jezuitská
rodný dům (tehdy Široká)


stavby

Tuřanský hřbitov
Pratecká
místo posledního odpočinkuMenš


Aktualizováno: 05. 02. 2024