Mgr. Zdeněk Křivka

* 20.2.1927 Spišská Nová Ves (Slovensko) – † 29.3.2012 Brno


třetí odboj 1948–1989, politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


cena města

Brna, zásluhy o svobodu a demokracii (in memoriam, 2014)


vzdělání

FF MU v Brně - germanistika a historie


dílo

- Publikace: KŘIVKA, Zdeněk. Komunismus ve dvacátém století očima jeho obětí: studijní doplňková literatura pro novodobé dějiny. Praha: Konfederace politických vězňů ČR, 2010.
- Diplomová práce: KŘIVKA, Zdeněk. Josef von Hormayr: a problematika kulturního a společenského rozvoje českých zemí a Uher ve světle jeho "Archivu". 1969. Vedoucí práce Richard Pražák.


odborné a zájmové organizace

brněnská pobočka Konfederace politických vězňů


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 19, hrob č. 250–251


poznámky

Za účast v odbojové organizaci svého strýce Petra Křivky byl osmnáct let vězněn, jeho otec patnáct a bratr dvacet let. Trest si postupně odpykával v sedmi věznicích a lágrech, také na Jáchymovsku.
V brněnské pobočce Konfederace politických vězňů připravoval Fóra této organizace, na nichž se bývalí političtí vězňové setkávali s občany i s představiteli veřejné a akademické sféry.


osoby

Petr Křivka
strýcstavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

10. 2. 2015
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2014
jeden z oceněných


LucKub


Aktualizováno: 11. 04. 2022