Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Mečíř

  Miloš Mečíř


  • * 9.8.1913 Brno-Královo Pole – † 22.10.1987 Středozemní moře u francouzského pobřeží


  • sportovec - atletika, plavání, veslování; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; po emigraci účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Na čtvrtkách (Auf den Vierteln) 37


  • vzdělání

   I. čs. reálka v Brně,
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Čs. medaile Za chrabrost (5. 5. 1943),
   Čs. válečný kříž 1939 (20. 1. 1944),
   Medaile Star 1939–43 (12. 1. 1945),
   Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně (6. 3. 1946)


  • odborné a zájmové organizace

   VS Brno,
   ČVK Brno


  • poznámky

   Pilot 19. perutě britské (28. 4. – 12. 6. 1942) a čs. 313. stíhací perutě 12. 6. 1942 – 2. 5. 1943 a 23. 5. 1943 – 12. 2. 1942. V roce 1943 navrhl čs. zpravodajcům z exilového MNO plán na likvidaci dr. J. Tisa, chtěl velet skupině, která by jej uskutečnila. Jeho otec Vítězslav Mečíř byl popraven za odbojovou činnost v Obraně národa.
   On sám před odchodem do zahraničí se hned v prvních dnech okupace zapojil do odbojové činnosti v civilní skupině v rámci odbojové organizace Obrana národa.
   Již 18. března 1939 skupina vedená Milošem Mečířem využila znalosti prostředí a odcizila z kasáren autopraporu na Střelecké (dnes Domažlické) ulici šest motocyklů, které byly dány později k dispozici odboji, podobně z jezdeckých kasáren Pod kaštany odcizili zbraně pro potřeby odboje. V civilní skupině Obrany národa byl jako student medicíny pověřen péčí o zdravotnictví.
   Před vypuknutím druhé světové války byl vyslán do Polska se zpravodajskými materiály a informacemi naznačujícími německý útok proti Polsku a získal zde kontaktní adresu do Varšavy pro další dodávání zpráv. Podílel se i na pokusech s použitím bakteriologických zbraní (Komořany u Vyškova).
   Po prvním větším zatýkání příslušníků Obrany národa v Brně odešel 30. 11. 1939 do emigrace, kde pokračoval v odboji. Do čs. vojska v zahraničí odveden 4. 3. 1940 v Agde ve Francii, osobní číslo: Z; F-2311, 146067. Ve Francii setrval do 7. 7. 1940 v Anglii od 24. 7. 1940. Dne 15. 5. 1945 propuštěn z RAF (československá sekce), demobilizován 13. 9. 1945, povýšen 1. 10. 1945 na nadporučíka letectva v záloze.


  • obrazy

   img10034.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Vítězslav Mečíř
   Marie Mečířová (Beránková)


  • ulice

   Na čtvrtkách (Auf den Vierteln)
   bydliště (dnes Mečířova)


  • události

   14. 10. 1931
   7. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
   druhé místo v běhu na 100 m a 400 m


  • autor

   JMik, Menš, MJ


Aktualizováno: 31. 10. 2019

Miloš Mečíř (zcela vlevo), posluchač Masarykovy univerzity, v reprezentační vysokoškolské štafetě ČSR, která se na studentských světových hrách v Budapešti 1935 čestně umístila. Zdroj: XII. lehkoatletické utkání o putovní cenu...