Miloš Mečíř

* 9.8.1913 Brno-Královo Pole – † 22.10.1987 Středozemní moře u francouzského pobřeží


sportovec - atletika, plavání, veslování; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; po emigraci účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Královo Pole, Na čtvrtkách (Auf den Vierteln) 37


vzdělání

I. čs. reálka v Brně,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


vyznamenání a pocty

Čs. medaile Za chrabrost (5. 5. 1943),
Čs. válečný kříž 1939 (20. 1. 1944),
Medaile Star 1939–43 (12. 1. 1945),
Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně (6. 3. 1946)


odborné a zájmové organizace

VS Brno,
ČVK Brno


poznámky

Pilot 19. perutě britské (28. 4. – 12. 6. 1942) a čs. 313. stíhací perutě 12. 6. 1942 – 2. 5. 1943 a 23. 5. 1943 – 12. 2. 1942. V roce 1943 navrhl čs. zpravodajcům z exilového MNO plán na likvidaci dr. J. Tisa, chtěl velet skupině, která by jej uskutečnila. Jeho otec Vítězslav Mečíř byl popraven za odbojovou činnost v Obraně národa.
On sám před odchodem do zahraničí se hned v prvních dnech okupace zapojil do odbojové činnosti v civilní skupině v rámci odbojové organizace Obrana národa.
Již 18. března 1939 skupina vedená Milošem Mečířem využila znalosti prostředí a odcizila z kasáren autopraporu na Střelecké (dnes Domažlické) ulici šest motocyklů, které byly dány později k dispozici odboji, podobně z jezdeckých kasáren Pod kaštany odcizili zbraně pro potřeby odboje. V civilní skupině Obrany národa byl jako student medicíny pověřen péčí o zdravotnictví.
Před vypuknutím druhé světové války byl vyslán do Polska se zpravodajskými materiály a informacemi naznačujícími německý útok proti Polsku a získal zde kontaktní adresu do Varšavy pro další dodávání zpráv. Podílel se i na pokusech s použitím bakteriologických zbraní (Komořany u Vyškova).
Po prvním větším zatýkání příslušníků Obrany národa v Brně odešel 30. 11. 1939 do emigrace, kde pokračoval v odboji. Do čs. vojska v zahraničí odveden 4. 3. 1940 v Agde ve Francii, osobní číslo: Z; F-2311, 146067. Ve Francii setrval do 7. 7. 1940 v Anglii od 24. 7. 1940. Dne 15. 5. 1945 propuštěn z RAF (československá sekce), demobilizován 13. 9. 1945, povýšen 1. 10. 1945 na nadporučíka letectva v záloze.
osoby

František Nábělek
spolupráce v odbojulice

Na čtvrtkách (Auf den Vierteln)
bydliště (dnes Mečířova)


události

19. 9. 1935
Utkání v atletice mezi brněnskými Čechy a Němci
vítěz běhu na 400 m
16. 9. 1934
12. utkání Praha - Brno v atletice 25. 6. 1932
Mistrovství ČSR v atletice 14. 10. 1931
7. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
druhé místo v běhu na 100 m a 400 m


JMik, Menš, MJ


Aktualizováno: 31. 10. 2019