Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Mečíř

  Miloš Mečíř


  • * 9.8.1913 Brno-Královo Pole – † 22.10.1987 Středozemní moře u francouzského pobřeží


  • sportovec - atletika, plavání, veslování; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; po emigraci účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Na čtvrtkách (Auf den Vierteln) 37


  • vzdělání

   I. čs. reálka v Brně,
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


  • odborné a zájmové organizace

   VS Brno,
   ČVK Brno


  • poznámky

   Pilot 19. perutě britské (28. 4. – 12. 6. 1942) a čs. 313. stíhací perutě 12. 6. 1942 – 2. 5. 1943 a 23. 5. 1943 – 12. 2. 1942. V roce 1943 navrhl čs. zpravodajcům z exilového MNO plán na likvidaci dr. J. Tisa, chtěl velet skupině, která by jej uskutečnila. Jeho otec Vítězslav Mečíř byl popraven za odbojovou činnost v Obraně národa.
   On sám před odchodem do zahraničí se hned v prvních dnech okupace zapojil do odbojové činnosti v civilní skupině v rámci odbojové organizace Obrana národa.
   Již 18. března 1939 skupina vedená Milošem Mečířem využila znalosti prostředí a odcizila z kasáren autopraporu na Střelecké (dnes Domažlické) ulici šest motocyklů, které byly dány později k dispozici odboji, podobně z jezdeckých kasáren Pod kaštany odcizili zbraně pro potřeby odboje. V civilní skupině Obrany národa byl jako student medicíny pověřen péčí o zdravotnictví.
   Před vypuknutím druhé světové války byl vyslán do Polska se zpravodajskými materiály a informacemi naznačujícími německý útok proti Polsku a získal zde kontaktní adresu do Varšavy pro další dodávání zpráv. Podílel se i na pokusech s použitím bakteriologických zbraní (Komořany u Vyškova).
   Po prvním větším zatýkání příslušníků Obrany národa v Brně v roce 1939 odešel do emigrace, kde pokračoval v odboji. Do čs. vojska v zahraničí odveden 4. 3. 1940 v Marseille ve Francii, osobní číslo: Z; F-2311, 146067.


  • obrazy

   img10034.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Vítězslav Mečíř
   Marie Mečířová (Beránková)


  • ulice

   Na čtvrtkách (Auf den Vierteln)
   bydliště (dnes Mečířova)


  • události

   14. 10. 1931
   7. ročník atletického utkání mezi studenty brněnské Techniky a Masarykovy univerzity
   druhé místo v běhu na 100 m a 400 m


  • autor

   JMik, Menš, MJ


Aktualizováno: 19. 03. 2017

Miloš Mečíř (zcela vlevo), posluchač Masarykovy univerzity, v reprezentační vysokoškolské štafetě ČSR, která se na studentských světových hrách v Budapešti 1935 čestně umístila. Zdroj: XII. lehkoatletické utkání o putovní cenu...