Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

* 6.4.1942 Dolní Němčice (okres Jindřichův Hradec) – † 3.1.2022 Brno


pedagog, fyzik, uznávaný odborník v oboru mechanické vlastnosti pevných látek


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium, Dačice,
obor fyzikální elektronika, PřF MU,
stáže na Akademii v Kyjevě, na univerzitách v Helsinkách, Lublani a Antverpách
v roce 2002 se stal profesorem v oboru Materiálové vědy a inženýrství


zaměstnání

Výzkumný ústav speciální elektroenergetiky, VUT v Brně,
Katedra obecné fyziky PřF MU,
1994–2012 vedoucí Katedry fyziky, PdF MU


odborné a zájmové organizace

Akademický senát PdF MU,
Ekonomická komise Akademického senátu MU,
Vědecká rada PdF MU,
Vědecká rada PřF UHK


poznámky

důležitou oblastí odborného působení prof. Navrátila byla měření koncentrace radonu v budováchLucKub


Aktualizováno: 18. 01. 2022