prof. Dr. Jaro Komenda, CSc.

* 4.4.1927 – † 2.6.2019 Brno


odborník v oboru spektroskopie; pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

přednášel například na Havanské univerzitě nebo na univerzitě v peruánské Limě


vzdělání

PřF MU v Brně - katedra teoretické a fyzikální chemie (1963 doc., 1991 jmenován profesorem)


vyznamenání a pocty

medaile Jana Marka Marci z Kronlandu


dílo

je autorem řady významných publikací v oborech elektrochemie, EPR spektroskopie a kvantové chemie


zaměstnání

1956 –1994 Katedra teoretické a fyzikální chemie PřF MU v Brně (od roku 1991 vedoucí katedry)


odborné a zájmové organizace

odborná skupina magnetické rezonanční spekrometrie SSJMM (jeden ze zakladatelů v roce 1974)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 24, hrob č. 392–393


poznámky

Výrazně se zasloužil o rozvinutí elektrochemie, EPR spektroskopie a kvantové chemie.
Během svého působení na katedře navázal řadu mezinárodních spoluprací, např. s Univerzitou v Linci nebo s Univerzitou v Erlangenu.prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


LucKub


Aktualizováno: 31. 05. 2022