prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.

* 22.11.1929 Zábřeh na Moravě – † 2021 Brno


mineralog a petrograf - odborník v oboru rudní a ložiskové mineralogie, vysokoškolský profesor


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Na PřF MU byl studentem profesora Josefa Sekaniny.
Svou výzkumnou aktivitu směřoval především do širší oblasti Jeseníků a Rychlebských hor. Byl ale také účastníkem geologických expedic ve Vietnamu (1962) v Guinei, Nigeru, Jemenu, Maroku a j.


vzdělání

UPOL - učitelská kombinace chemie - přírodopis,
PřF MU - geologie (specializace mineralogie-petrografie),
PřF UK (1958 CSc.)


dílo

Středem jeho pozornosti byly velká ložiska Horní Město („Mineralogická charakteristika ložisek kyzů a rud barevných kovů v okolí Horního Města u Rýmařova“, 1966), Zlaté Hory („Chalkografická charakteristika sulfidických ložisek rudní oblasti u Zlatých Hor ve Slezsku“, 1968), Horní Benešov a Zálesí u Javorníka.
Systematicky charakterizoval také drobná zrudnění ve sledované oblasti, kde nejdůležitějšími příklady jsou: Ludvíkov u Vrbna, Nýznerov, Bohutín, výskyty v okolí Javorníka, Travné, Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů, dále Petříkov, železné ložisko na Malém Dědu nebo výzkum hydrotermální žíly na Zámčisku a mnoho dalších. V těchto případech šlo o typické kolektivní publikace (tzv. „paragenetické studie“) s účastí jeho žáků a spolupracovníků - specialistů z dalších institucí. Profesorovi Fojtovi a spoluautorům se podařilo dvěma rozsáhlými monografickými články podrobně shrnout poznatky o zlatohorském rudním revíru (2000, 2001). Dále publikoval komplexní studii o žilném sulfidickém ložisku Nová Ves u Rýmařova (2004) a paragenetickou charakteristiku ložisek Pb-Zn v okolí Horního Města u Rýmařova (2007).
Přispíval také články do časopisu „Minerál“.


zaměstnání

- celá vědeckopedagogická dráha prof. Fojta je spojena s katedrou mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU v Brně (dnes Ústavem geologických věd), kde působil jako odborný asistent, později se habilitoval v oboru mineralogie (1968) a v roce 1981 byl jmenován profesorem
- dlouhá léta spolupracoval také s mineralogicko-petrografickým oddělením MZM v Brněosoby

LucKub


Aktualizováno: 09. 02. 2022