Slavomír Kratochvil

* 2.1.1889 Trnava (okres Zlín) – † 23.11.1914 Moravská Ostrava


válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje; oběti války


nej...

české země: první civilní oběť rakouské válečné justice za první světové války


zajímavé okolnosti

Odsouzen k trestu smrti provazem pro zločin velezrady, „s ohledem na obtíže se získáním kata se provede zastřelením“, jak rozhodl předseda soudu. Rozsudek podle stanného práva byl vykonán na nádvoří budovy okresního soudu. V civilní době by za delikt (rozšiřování letáků) následoval jen mírný trest.


příčina úmrtí

zastřelen


bydliště

Trnava čp. 156 (rodný dům),
Přerov


vzdělání

obecní škola v Trnavě,
měšťanská škola ve Vizovicích,
1903–1907 Státní průmyslová škola v Brně (obor strojnický)


jiné pocty

- čestný člen ČOL in memoriam
- Sokolská župa Kratochvilova (od 13. 3. 1921)
- pamětní deska na budově staré sokolovny v Přerově (od 23. 11. 1924, v roce 1936 přenesena do nové sokolovny)
- pamětní deska na budově Přerovských strojíren (odhalena v roce 1970, po zbourání budovy přenesena do sokolovny)
- pamětní deska ve Vizovicích na budově měšťanské školy (odhalena 24. 6. 1928)
- pamětní deska na budově okresního soudu v Ostravě (odhalena 18. 11. 1932)
- pamětní deska na budově školy v Trnavě (odhalena 26. 6. 1936)


zaměstnání

technický úředník u firmy Heinik v Přerově (od 1. 10. 1907 do zatčení)


odborné a zájmové organizace

Sokol Přerov (cvičenec, závodník, cvičitel, později pracoval v odboru vzdělávacím a zábavním)


hrob

Moravská Ostrava, po exhumaci v roce 1919 čestný hrob v Přerově (pomník odhalen 28. 11. 1920, autorem Antonín Mára, profesor Státní odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích)


pojmenováno

ulice v Přerově (od 27. 1. 1923)osoby

Josef Kotek
popraven také v Moravské Ostravě
Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2022